Главная > О себе > О СЕБЕ - ОФИЦИАЛЬНО

О СЕБЕ - ОФИЦИАЛЬНО

Краткая биография

Доктор філософських наук, професор ЩЕРБИНА-ЯКОВЛЕВА Олена Юхимівна.

 

Загальний науково-педагогічний стаж у системі вищої освіти складає 32 роки.

Народилася у м. Алма-Ата 11.02.1952 р.

 

З відзнакою закінчила у 1974 р. філософський факультет КАЗАХСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. С.М. КІРОВА (м. Алма-Ата)  за спеціальністю «Філософія» та здобула кваліфікацію “Філософ, викладач філософії та суспільствознавства” .

 

З 1974 по 1977 р. навчалася в аспірантурі Інституту філософії і права АН Казахської РСР.

 

 З січня 1998 р.   проживає і працює в м. Суми.

 

С 1978 р. працювала на посадах послідовно від асистента до професора на кафедрі філософії і соціології СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА.

У цьому вищому навчальному закладі викладала курси «Філософія», «Етика», «Естетика», «Логіка», «Історія філософії», «Соціологія», «Релігієзнавство».

 

Захистила кандидатську дисертацію з філософії у 1980 році в ХАРКІВСЬКОМУ  НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. М. КАРАЗІНА. Тема кандидатської дисертації: «Діалектика історичного та логічного в роботі В.І. Леніна «Розвиток капіталізму в Росії» (спеціальність  того часу – діалектичний та історичний матеріалізм).

 

У 1997 році в ІНСТИТУТІ ФІЛОСОФІЇ ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія та філософія культури. Тема докторської дисертації – «Типологія форм ірраціональності в людському світовідношенні і досвід її обмеження».

 

З 1998 по 2008 р. працювала завідувачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ (м. СУМИ).

У цьому вищому навчальному закладі викладала курси «Філософія», «Релігієзнавство», «Соціологія», «Соціальна педагогіка та теорія соціалізації».

 

Має професорське звання по кафедрі  соціально-гуманітарних дисциплін з 2001 р.

 

З 01.09. 2010 р.  працює завідувачем кафедри соціальної педагогіки і ґендерних студій Інституту педагогіки і психології СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА. Викладає дисципліни «Теорія та історія соціального виховання», «Екологічна культура особистості».

 

Основні наукові публікації: Світовідношення та ірраціональність: Монографія, 1996.

 

Під її керівництвом підготовлені:

 

Кандидатська дисертація за темою «Поняття «соціально-педагогічне» в категоріальному апараті соціального пізнання» (О.П. Скляров, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 1999);

 

Кандидатська дисертація за темою: «Педагогічні технології естетичного виховання дітей віком 5-10 років засобами музичного мистецтва» (Н.А. Фоломєєва, АПН України, 2001);

 

Докторська дисертація за темою: «Людина та її тілесність у різних формах культури: досвід філософської інтеграції» (В.А. Косяк, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2006).

 

Основна сфера наукових інтересів після початку роботи на кафедрі соціальної педагогіки і ґендерних студій (з 2009 р.) – поглиблення методологічних уявлень в галузі соціально-педагогічного знання, поєднання здобутків філософської антропології та філософії культури зі соціально-педагогічним знанням.

 

 

© 2010 olena.scherbina.sumy.ua | Design by metamorphozis.com. | Powered by Lubimy Site